Route No - 60-2, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 60-2
Route Name : Đại Học Nông Lâm - Bến Xe Phú Túc
Forward : Bến Xe buýt Đại học Nông Lâm - Quốc lộ 1 (qua các Vị trí Khu du lịch Suối Tiên - Ngã tư Vũng Tàu - Ngã tư Tam Hiệp - Khu công nghiệp Amata - Khu công nghiệp Bắc Sơn - Khu công nghiệp Sông Mây - Ngã ba Trị An - Thị trấn Trảng Bom - Khu Công nghiệp Bàu Xéo - Ngã bạ Dầu Giây) - Quốc lộ 20 - Bến Xe Phú Túc
Backward : Bến Xe Phú Túc - Quốc lộ 20 - Quốc lộ 1 (qua các Vị trí Ngã 3 Dầu Giây - Khu Công nghiệp Bàu Xéo - Thị trấn Trảng Bom - Ngã 3 Trị An - Khu công nghiệp Sông Mây - Khu công nghiệp Bắc Sơn - Khu công nghiệp Amata - Ngã tư Tạm Hiệp - Ngã tư Vũng Tàu - Khu du lịch Suối Tiên) - Bến Xe buýt Đại học Nông Lâm.
Ticket price : 10000
Navigation easier with BusMap