Route No - 60-2, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 60-2
Route Name : Đại Học Nông Lâm - Bến Xe Phú Túc
Forward : Bến xe Phú Túc – Quốc lộ 20 – Quốc lộ 1 (qua các vị trí Ngã 3 Dầu Giây – Khu công nghiệp Bàu Xéo – Thị trấn Trảng Bom – Ngã 3 Trị An – Khu công nghiệp Sông Mây – Khu công nghiệp Bắc Sơn – Khu công nghiệp Amata – Ngã tư Tam Hiệp – Ngã tư Vũng Tàu – Khu du lịch Suối Tiên) – Bến xe buýt Đại học Nông Lâm
Backward : Bến xe buýt Đại học Nông Lâm – Quốc lộ 1 (qua các vị trí Khu du lịch Suối Tiên – Ngã tư Vũng Tàu – Ngã tư Tam Hiệp – Khu công nghiệp Amata – Khu công nghiệp Bắc Sơn – Khu công nghiệp Sông Mây – Ngã ba Trị An – Thị trấn Trảng Bom – Khu công nghiệp Bàu Xéo – Ngã ba Dầu Giây) – Quốc lộ 20 – Bến xe Phú Túc
Ticket price : 15
Navigation easier with BusMap