Route No - 47B, Ha Noi City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 47B
Route Name : Đại học Kinh tế Quốc dân - Kiêu Kỵ (Gia Lâm)
Forward : ĐH Kinh tế Quốc dân - Đại La - Giải Phóng - Lê Thanh Nghị - Thanh Nhàn – Kim Ngưu – Minh Khai - Cầu Vĩnh Tuy - Cổ Linh - Thạch Bàn - Đê Xuân Quan – Đông Dư - Văn Đức - đường ĐT378 - Văn Giang - đường ĐT179 - Kiêu Kỵ
Backward : Kiêu Kỵ - đường ĐT179 - Văn Giang - đường ĐT378 - Văn Đức - Đông Dư - Đê Xuân Quan - Thạch Bàn - Cổ Linh - Cầu Vĩnh Tuy – Minh Khai – Kim Ngưu – Thanh Nhàn – Lê Thanh Nghị - Trần Đại Nghĩa - ĐH Kinh tế Quốc dân.
Ticket price : 8000
Navigation easier with BusMap