Route No - 89, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 89
Route Name : Đại học Nông Lâm - Bến Tàu Hiệp Bình Chánh
Operation Time : 05:00 - 19:00
Forward : i học Nông Lâm - Đường số 17 - Đường số 16 - Lê Văn Chí - Võ Văn Ngân - Tô Ngọc Vân - Tam Hà - Châu Bình - Tam Châu - Gò Dưa - cầu vượt Gò Dưa - Tỉnh Lộ 43 - Quốc Lộ 1A - Quốc Lộ 13 - Hiệp Bình - Phạm Văn Đồng - Đường số 25 - Đường số 2 - Đường số 3 - Đường số 10 - Bến tàu Hiệp Bình Chánh.
Backward : Bến tàu Hiệp Bình Chánh - Đường số 10 - Đường số 3 - Đường số 12 - Đường số 1 - Đường số 2 - Đường số 25 - Phạm Văn Đồng - Hiệp Bình - Quốc Lộ 13 - Quốc Lộ 1A - đường vòng chân cầu vượt Gò Dưa - Gò Dưa - Tam Châu - Châu Bình - Tam Hà - Tô Ngọc Vân - Võ Văn Ngân - Lê Văn Chí - Đường số 16 - Đường số 17 - Đại học Nông Lâm.
Route Type : Phổ thông - Có trợ giá
Ticket price : 6,000 VNĐ
Route Length : 17.1 km
Route Time : 55 minutes
Between two Bus : 15 - 20 minutes
Number of Trips : 90 trips/day
Organization : Hợp tác xã vận tải số 15, ĐT: (028)62.820.071
Navigation easier with BusMap