Route No - 89, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 89
Route Name : Đại học Nông Lâm - Bến Tàu Hiệp Bình Chánh
Forward : Bến tàu Hiệp Bình Chánh - Đường số 10 - Đường số 3 - Đường số 12 - Đường số 1 - Đường số 2 - Đường số 25 - Đường Phạm Văn Đồng - Đường Hiệp Bình - Quốc Lộ 13 - Quốc Lộ 1A - đường vòng chân cầu vượt Gò Dưa - Đường Gò Dưa - Đường Tam Châu - Đường Châu Bình - Đường Tam Hà - Đường Tô Ngọc Vân - Đường Võ Văn Ngân - Đường Lê Văn Chí - Đường số 16 - Đường số 17 - Đại học Nông Lâm
Backward : Đại học Nông Lâm - Đường số 17 - Đường số 16 - Đường Lê Văn Chí - Đường Võ Văn Ngân - Đường Tô Ngọc Vân - Đường Tam Hà - Đường Châu Bình - Đường Tam Châu - Đường Gò Dưa - cầu vượt Gò Dưa - Tỉnh Lộ 43 - Quốc Lộ 1A - Quốc Lộ 13 - Đường Hiệp Bình - Đường Phạm Văn Đồng - Đường số 25 - Đường số 2 - Đường số 3 - Đường số 10 - Bến tàu Hiệp Bình Chánh
Ticket price : 6
Navigation easier with BusMap