Route No - 61-7, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 61-7
Route Name : Bến đò Bình Mỹ - Bến xe Bình Dương
Operation Time : 05:40 - 19:30
Forward : Bến đò Bình Mỹ - Cầu Phú Cường - Huỳnh Văn Cù - Cách Mạng Tháng Tám - đường 30/4 - Bến xe Bình Dương.
Backward : Bến xe Bình Dương - Cách Mạng Tháng Tám - Chùa Bà Bình Dương - Cách Mạng Tháng Tám - Huỳnh Văn Cù - Cầu Phú Cường - Bến đò Bình Mỹ.
Route Type : Phổ thông - Không trợ giá
Ticket price : 5,000 VNĐ
Route Length : 6.6 km
Route Time : 15 minutes
Between two Bus : 8 - 12 minutes
Number of Trips : 194 trips/day
Organization : Hợp tác xã vận tải 19/5, ĐT: 18001557
Navigation easier with BusMap