Route No - 62-3, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 62-3
Route Name : Bến Củ Chi - Bến xe Hậu Nghĩa
Operation Time : 05:30 - 18:50
Forward : BX Củ Chi - Quốc lộ 22 - tỉnh lộ 8 (qua cầu thầy Cai) - Đường tỉnh 823 - Ngã tư Hậu Nghĩa - Đường tỉnh 825 - BX Hậu Nghĩa (Đức Hoà - Long An).
Backward : BX Hậu Nghĩa (Đức Hoà - Long An). Đường tỉnh 825 - Ngã tư Hậu Nghĩa - Đường tỉnh 823 - tỉnh lộ 8 (qua cầu thầy Cai) - Quốc lộ 22 - BX Củ Chi
Route Type : Phổ thông - Không trợ giá
Ticket price : 8,000 VNĐ
Route Length : 16 km
Route Time : 35 minutes
Between two Bus : 15 - 20 minutes
Number of Trips : 100 trips/day
Organization : Hợp tác xã vận tải 19/5, ĐT: 18001557
Navigation easier with BusMap