Route No - 33, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 33
Route Name : Bến Xe An Sương - Suối Tiên - Đại học Quốc Gia
Operation Time : 04:30 - 21:00
Forward : Bến xe An Sương - Quốc lộ 22 - (rẽ trái tại nút giao thông An Sương) - Ngã tư An Sương - Quốc lộ 1 - Khu du lịch Suối Tiên - Quốc lộ 1 - quay đầu tại nút mở giao thông trên đường Quốc lộ 1 qua đoạn đường 13 - Đường 621 - Đường trục chính số 1 - số 5 - số 7 - Ký túc xá B (Đại học Quốc Gia).
Backward : Ký túc xá B (Đại học Quốc Gia) - Đường trục chính số 7 - số 5 - số1 - Đường 621 - Song hành bờ Nam Quốc lộ 1 - Quốc lộ 1 – (nhánh rẽ phải) - Quốc lộ 1 - Ngã tư An Sương - Quốc lộ 22 - Bến xe An Sương (Quay đầu tại Ngã 3 Công ty Việt Hưng).
Route Type : Phổ thông - Có trợ giá
Ticket price : 7,000 VNĐ
Route Length : 26.05 km
Route Time : 55 minutes
Between two Bus : 5 - 15 minutes
Number of Trips : 324 trips/day
Organization : Hợp tác xã vận tải 19/5, ĐT: 18001557
Navigation easier with BusMap