Route No - 100, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 100
Route Name : Bến Xe Củ Chi - Cầu Tân Thái
Forward : Cầu Tân Thái - Tỉnh lộ 7 - Ngã tư Phước Thạnh - Quốc lộ 22 - (Vòng xoay dưới cầu vượt Củ Chi) - Quốc Lộ 22 - Bến xe Củ Chi
Backward : Bến xe Củ Chi - Đường Giáp Hải - Quay đầu - Đường Giáp Hải - Quốc lộ 22 - (Ngã tư Phước Thạnh) - Tỉnh lộ 7 - Cầu Tân Thái
Ticket price : 6
Navigation easier with BusMap