Route No - 100, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 100
Route Name : Bến Xe Buýt Củ Chi - Cầu Tân Thái
Operation Time : 05:15 - 19:10
Forward : Bến xe Củ Chi - Giáp Hải - (quay đầu) - Giáp Hải - Quốc lộ 22 – Ngã 4 Phước Thạnh - Tỉnh lộ 7 - Cầu Tân Thái.
Backward : Cầu Tân Thái - Tỉnh lộ 7 – Ngã 4 Phước Thạnh - Quốc lộ 22 - (vòng xoay dưới cầu vượt Củ Chi) - Quốc lộ 22 - Bến xe Củ Chi.
Route Type : Phổ thông - Có trợ giá
Ticket price : 6,000 VNĐ
Route Length : 16.8 km
Route Time : 35 minutes
Between two Bus : 15 - 20 minutes
Number of Trips : 100 trips/day
Organization : Hợp tác xã vận tải liên tỉnh và du lịch Việt Thắng, ĐT: (028)38.535.935
Navigation easier with BusMap