Route No - 09, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 09
Route Name : Bến Xe Buýt Chợ Lớn - Bình Chánh - Hưng Long
Forward : Bến xe Chợ Lớn - Phạm Đình Hổ - Hồng Bàng - Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1A - Đinh Đức Thiện - Hương Lộ 11 - Hưng Long
Backward : Hưng Long - Hương lộ 11 - Đinh Đức Thiện - Quốc lộ 1A - Kinh Dương Vương - Hồng Bàng - Phú Hữu - Bến xe Chợ Lớn
Ticket price : 7000
Navigation easier with BusMap