Route No - 09, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 09
Route Name : Bến Xe Buýt Chợ Lớn - Bình Chánh - Hưng Long
Forward : Hưng Long - Hương lộ 11 - Đường Đinh Đức Thiện - Quốc lộ 1 - Đường Kinh Dương Vương - Đường Hồng Bàng - Đường Phú Hữu - Bến xe buýt Chợ Lớn (Bến A)
Backward : Bến xe buýt Chợ Lớn (Bến A) - Đường Lê Quang Sung - Đường Phạm Đình Hổ - Đường Hồng Bàng - Đường Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1 - Đường Đinh Đức Thiện - Hương lộ 11 - Hưng Long
Ticket price : 7
Navigation easier with BusMap