Route No - 09, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 09
Route Name : Bến Xe Buýt Chợ Lớn - Bình Chánh - Hưng Long
Operation Time : 05:25 - 19:10
Forward : Bến xe Chợ Lớn - Phạm Đình Hổ - Hồng Bàng - Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1A - Đinh Đức Thiện - Hương Lộ 11 - Hưng Long
Backward : Hưng Long - Hương lộ 11 - Đinh Đức Thiện - Quốc lộ 1A - Kinh Dương Vương - Hồng Bàng - Phú Hữu - Bến xe Chợ Lớn
Route Type : Phổ thông - Có trợ giá
Ticket price : 7,000 VNĐ
Route Length : 25 km
Route Time : 70 minutes
Between two Bus : 9 - 15 minutes
Number of Trips : 168 trips/day
Organization : Liên hiệp hợp tác xã vận tải thành phố, ĐT: (028)39.716.720
Navigation easier with BusMap