Route No - 22, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 22
Route Name : Bến Xe buýt Quận 8 - Khu công nghiệp Lê Minh Xuân
Forward : Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân - Láng Le Bàu Cò - Khu di tích Láng Le Bàu Cò - Đường Thế Lữ - Cầu Kênh C (cầu cũ kênh C) – đường Thế Lữ - Đường Nguyễn Cửu Phú - Cầu Chợ Đệm - Đường Nguyễn Hữu Trí - Quay đầu tại giao lộ Bùi Thanh Khiết - Đường Nguyễn Hữu Trí - Quốc lộ 1 - Đường Nguyễn Văn Linh - Đường vào chợ đầu mối Bình Điền - Chợ đầu mối Bình Điền - quay đầu - Đường Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50 - Bến xe buýt Quận 8
Backward : Bến xe buýt Quận 8 - Quốc lộ 50 - Đường Nguyễn Văn Linh - Đường vào chợ đầu mối Bình Điền - Chợ đầu mối Bình Điền - quay đầu - Đường Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 1 - Đường Nguyễn Hữu Trí - Cầu Chợ Đệm - Đường Nguyễn Cửu Phú - Đường Thế Lữ - Cầu Kênh C (cầu cũ kênh C) - đường Thế Lữ - Khu di tích Láng Le Bàu Cò - Láng Le Bàu Cò - Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân
Ticket price : 6
Navigation easier with BusMap