Route No - 122, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 122
Route Name : Bến xe An Sương - Bến Xe Buýt Tân Quy
Operation Time : 05:00 - 19:30
Forward : Bến xe An Sương - Quốc lộ 22 - (quay đầu tại nút giao thông An Sương) - Quốc lộ 22 - Bà Triệu - Quang Trung - Trưng Nữ Vương - Đỗ Văn Dậy - Tỉnh lộ 15 - Tỉnh lộ 8 - Bến xe buýt Tân Quy (Ấp Thạnh An, Xã Trung An, Huyện Củ Chi).
Backward : Bến xe Tân Quy - Tỉnh lộ 15 Củ Chi - Đỗ Văn Dậy - Trương Nữ Vương - Bà Triệu - Quốc lộ 22 - Bến xe An Sương
Route Type : Phổ thông - Có trợ giá
Ticket price : 6,000 VNĐ
Route Length : 19 km
Route Time : 50 minutes
Between two Bus : 8 - 12 minutes
Number of Trips : 216 trips/day
Organization : Hợp tác xã vận tải 19/5, ĐT: 18001557
Navigation easier with BusMap