Route No - 122, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 122
Route Name : Bến xe An Sương - Tân Quy
Forward : Bến xe buýt Tân Quy (Ấp Thạnh An, Xã Trung An, Huyện Củ Chi - Tỉnh lộ 8 - Tỉnh lộ 15 - Đường Đỗ Văn Dậy - Đường Trưng Nữ Vương - Đường Quang Trung - Đường Bà Triệu - Quốc lộ 22 - Bến xe An Sương
Backward : Bến xe An Sương - Quốc lộ 22 - (quay đầu tại nút giao thông An Sương) - Quốc lộ 22 - Đường Bà Triệu - Đường Quang Trung - Đường Trưng Nữ Vương - Đường Đỗ Văn Dậy - Tỉnh lộ 15 - Tỉnh lộ 8 - Bến xe buýt Tân Quy (Ấp Thạnh An, Xã Trung An, Huyện Củ Chi)
Ticket price : 6
Navigation easier with BusMap