Route No - 74, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 74
Route Name : Bến xe An Sương - Bến xe Củ Chi
Operation Time : 04:40 - 21:00
Forward : Bến Xe An Sương - Quốc lộ 22 – (quay đầu tại nút giao thông An Sương) - Ngã 4 An Sương - Quốc lộ 22 - Bến xe Củ Chi
Backward : Bến xe Củ Chi - Quốc lộ 22 - Bến xe An Sương
Route Type : Phổ thông - Có trợ giá
Ticket price : 6,000 VNĐ
Route Length : 21.85 km
Route Time : 45 minutes
Between two Bus : 6 - 10 minutes
Number of Trips : 288 trips/day
Organization : Hợp tác xã vận tải liên tỉnh và du lịch Việt Thắng, ĐT: (028)38.535.935
Navigation easier with BusMap