Route No - 85, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 85
Route Name : Bến xe An Sương - KCN Nhị Xuân
Operation Time : 05:00 - 19:00
Forward : Bến xe An Sương - Quốc lộ 22 - (quay đầu tại nút giao thông An Sương) - Quốc lộ 22 - Bà Triệu - Quang Trung - Lý Thường Kiệt - Nguyễn Văn Bứa - Phan Văn Hớn - Tỉnh lộ 9 - Khu Công nghiệp Nhị Xuân
Backward : Khu Công nghiệp Nhị Xuân - Tỉnh lộ 9 - Phan Văn Hớn - Nguyễn Văn Bứa - Lý Thường Kiệt - Quang Trung - Bà Triệu - Quốc lộ 22 - Bến xe An Sương.
Route Type : Phổ thông - Có trợ giá
Ticket price : 5,000 VNĐ
Route Length : 14.9 km
Route Time : 35 minutes
Between two Bus : 15 - 25 minutes
Number of Trips : 92 trips/day
Organization : Hợp tác xã vận tải 19/5, ĐT: 18001557
Navigation easier with BusMap