Route No - 85, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 85
Route Name : Bến xe An Sương - Khu công nghiệp Nhị Xuân
Forward : Khu Công nghiệp Nhị Xuân - Tỉnh lộ 9 - Đường Phan Văn Hớn - Đường Nguyễn Văn Bứa - Đường Lý Thường Kiệt - Đường Quang Trung - Đường Bà Triệu - Quốc lộ 22 - Bến xe An Sương
Backward : Bến xe An Sương - Quốc lộ 22 - (quay đầu tại nút giao thông An Sương) - Quốc lộ 22 - Đường Bà Triệu - Đường Quang Trung - Đường Lý Thường Kiệt - Đường Nguyễn Văn Bứa - Đường Phan Văn Hớn - Tỉnh lộ 9 - Khu Công nghiệp Nhị Xuân
Ticket price : 5
Navigation easier with BusMap