Route No - 71, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 71
Route Name : Bến xe An Sương - Phật Cô Đơn
Forward : Ngã 3 Lý Văn Mạnh – Đường Mai Bá Hương - Chùa Phật Cô Đơn – Đường Mai Bá Hương – Đường Trần Văn Giàu – Đường Vĩnh Lộc - Đường Phan Văn Đối - Đường Phan Văn Hớn – Đường Nguyễn Ảnh Thủ - Quốc lộ 22 - Bến xe An Sương
Backward : Bến xe An Sương - Quốc lộ 22 - (quay đầu tại nút giao thông An Sương) - Quốc lộ 22 - Đường Nguyễn Ảnh Thủ - Đường Phan Văn Hớn - Đường Phan Văn Đối - Đường Vĩnh Lộc - Đường Trần Văn Giàu - Đường Mai Bá Hương - Chùa Phật Cô Đơn - Đường Mai Bá Hương - Ngã 3 Lý Văn Mạnh
Ticket price : 7000
Navigation easier with BusMap