Route No - 61-3, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 61-3
Route Name : Bến xe An Sương - Thủ Dầu Một
Operation Time : 05:30 - 18:00
Forward : BX An Sương - Quốc lộ 22 - (rẽ trái tại nút giao thông An Sương) - Quốc lộ 1 - Ngã 4 Bình Phước - Quốc lộ 13 - Nguyễn Văn Tiết - Đại lộ Bình Dương - Đường 30/4 - BX Thủ Dầu Một
Backward : BX Thủ Dầu Một - Đường 30/4 - Đại lộ Bình Dương - Nguyễn Văn Tiết - Quốc lộ 13 - Ngã 4 Bình Phước - Quốc lộ 1A - Quốc lộ 22 - BX An Sương
Route Type : Phổ thông - Không trợ giá
Ticket price : 10,000 VNĐ
Route Length : 34 km
Route Time : 70 minutes
Between two Bus : 30 minutes
Number of Trips : 94 trips/day
Organization : Hợp tác xã vận tải du lịch số 22, ĐT: (028)37.160.266
Navigation easier with BusMap