Route No - 61-3, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 61-3
Route Name : Bến xe An Sương - Bến xe Thủ Dầu Một
Forward : Bến xe Thủ Dầu Một - Đường 30/4 - Đại lộ Bình Dương - Đường Nguyễn Văn Tiết - Quốc lộ 13 - Ngã 4 Bình Phước - Quốc lộ 1A - Quốc lộ 22 - Bến xe An Sương
Backward : Bến xe An Sương - Quốc lộ 22 - Quốc lộ 1A - Ngã 4 Bình Phước - Quốc lộ 13 - Đường Nguyễn Văn Tiết - Đại lộ Bình Dương - Đường 30/4 - Bến xe Thủ Dầu Một
Ticket price : 15
Navigation easier with BusMap