Route No - 61-3, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 61-3
Route Name : Bến xe An Sương - Bến xe Thủ Dầu Một
Forward : BX An Sương - Quốc lộ 22 - (rẽ trái tại nút giao thông An Sương) - Quốc lộ 1 - Ngã 4 Bình Phước - Quốc lộ 13 - Nguyễn Văn Tiết - Đại lộ Bình Dương - Đường 30/4 - BX Thủ Dầu Một
Backward : BX Thủ Dầu Một - Đường 30/4 - Đại lộ Bình Dương - Nguyễn Văn Tiết - Quốc lộ 13 - Ngã 4 Bình Phước - Quốc lộ 1A - Quốc lộ 22 - BX An Sương
Ticket price : 10000
Navigation easier with BusMap