Route No - 79, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 79
Route Name : Bến xe Củ Chi - Đền Bến Dược
Operation Time : 05:30 - 17:30
Forward : Bến xe Củ Chi - Quốc lộ 22 - Nguyễn Thị Rành - Tỉnh lộ 15 - Khu di tích lịch sử Bến Dược.
Backward : Khu di tích lịch sử Bến Dược - Tỉnh lộ 15 - Nguyễn Thị Rành - Quốc lộ 22 - Bến xe Củ Chi
Route Type : Phổ thông - Có trợ giá
Ticket price : 7,000 VNĐ
Route Length : 25 km
Route Time : 45 minutes
Between two Bus : 36 minutes
Number of Trips : 42 trips/day
Organization : Hợp tác xã vận tải xe buýt và du lịch Quyết Tiến, ĐT: (028)66.598.770
Navigation easier with BusMap