Route No - 87, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 87
Route Name : Bến xe Củ Chi - An Nhơn Tây
Forward : Bến xe buýt An Nhơn Tây - Tỉnh Lộ 15 - Tỉnh Lộ 7 - Hương Lộ 2 - Đường Giáp Hải - Quốc Lộ 22 - Bến xe Củ Chi (quay đầu tại chân cầu vượt Củ Chi)
Backward : Bến xe Củ Chi - Quốc Lộ 22 - Đường Giáp Hải - Hương Lộ 2 - Tỉnh Lộ 7 - Tỉnh Lộ 15 - Bến xe buýt An Nhơn Tây
Ticket price : 6000
Navigation easier with BusMap