Route No - 87, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 87
Route Name : Bến xe Củ Chi - An Nhơn Tây
Operation Time : 05:50 - 18:30
Forward : Bến xe Củ Chi - Quốc Lộ 22 - Giáp Hải - Hương Lộ 2 - Tỉnh Lộ 7 - Tỉnh Lộ 15 - Bến xe An Nhơn Tây.
Backward : Bến xe An Nhơn Tây - Tỉnh Lộ 15 - Tỉnh Lộ 7 - Hương Lộ 2 - Giáp Hải - Quốc Lộ 22 - Bến xe Củ Chi (quay đầu tại chân cầu vượt Củ Chi).
Route Type : Phổ thông - Có trợ giá
Ticket price : 6,000 VNĐ
Route Length : 20.8 km
Route Time : 40 minutes
Between two Bus : 18 - 20 minutes
Number of Trips : 80 trips/day
Organization : Hợp tác xã vận tải 19/5, ĐT: 18001557
Navigation easier with BusMap