Route No - 62-7, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 62-7
Route Name : Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Đức Huệ
Operation Time : 05:00 - 17:00
Forward : Ga Chợ Lớn A–Lê Quang Sung–Phạm Đình Hổ–Hồng Bàng - Bà Hom - Tỉnh lộ 10 –Đường Tỉnh 824–Đường vào cầu Đức Huệ–Bến xe Đức Huệ (Long An).
Backward : Bến xe Đức Huệ (Long An)–Đường vào cầu Đức Huệ–Đường tỉnh 824–Tỉnh lộ 10–Bà Hom–Vòng xoay Phú Lâm–Hồng Bàng - Phú Hữu–Ga Chợ Lớn A.
Route Type : Phổ thông - Không trợ giá
Ticket price : 9,000 VNĐ
Route Length : 52 km
Route Time : 115 minutes
Between two Bus : 20 - 60 minutes
Number of Trips : 40 trips/day
Organization : Hợp tác xã vận tải liên tỉnh và du lịch Việt Thắng, ĐT: (028)38.535.935
Navigation easier with BusMap