Route No - 62-7, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 62-7
Route Name : Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Đức Huệ
Forward : Bến xe Đức Huệ (Long An) - Đường vào cầu Đức Huệ - Đường tỉnh 822 - Đường tỉnh 825 - Tỉnh lộ 10 - Đường Bà Hom - Vòng xoay Phú Lâm - Đường Hồng Bàng - Đường Phú Hữu - Bến xe buýt Chợ Lớn (Bến A).
Backward : Bến xe buýt Chợ Lớn (Bến A) - Đường Lê Quang Sung - Đường Phạm Đình Hổ - Đường Hồng Bàng - Đường Bà Hom - Tỉnh lộ 10 - Đường tỉnh 825 - Đường tỉnh 822 - Đường vào cầu Đức Huệ - Bến xe Đức Huệ (Long An).
Ticket price : 10
Navigation easier with BusMap