Route No - 62-8, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 62-8
Route Name : Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Tân An
Forward : Bến xe khách Long An - Đường Trà Quý Bình - Đường Hùng Vương - Quốc lộ 62 - Tuyến tránh Quốc lộ 1A (đoạn qua thành phố Tân An) - Quốc lộ 1A - Đường Kinh Dương Vương - Đường Hồng Bàng - Đường Phú Hữu - Bến xe buýt Chợ Lớn
Backward : Bến xe buýt Chợ Lớn - Đường Lê Quang Sung - Đường Phạm Đình Hổ - Đường Hồng Bàng - Đường Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1A - Tuyến tránh Quốc lộ 1A (đoạn qua thành phố Tân An) - Quốc lộ 62 - Đường Hùng Vương - Đường Trà Quý Bình - Bến xe khách Long An
Ticket price : 12
Navigation easier with BusMap