Route No - 61, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 61
Route Name : Bến xe buýt Chợ Lớn - Khu công nghiệp Lê Minh Xuân
Forward : Khu công nghiệp Lê Minh Xuân - Đường Trần Đại Nghĩa - Quốc lộ 1 - Đường Kinh Dương Vương - Đường An Dương Vương - Đường số 59 - Đường số 44 - Đường Vành Đai - Đường Trần Văn Kiểu - Đường số 26 - Đường Nguyễn Văn Luông - Đường Hậu Giang - Đường Tháp Mười - Đường Chu Văn An - Bến xe buýt Chợ Lớn (Bến B)
Backward : Bến xe buýt Chợ Lớn (Bến B) - Đường Lê Quang Sung - Đường Phạm Đình Hổ - Đường Hậu Giang - Đường Nguyễn Văn Luông - Đường số 26 - Đường Trần Văn Kiểu - Đường Vành Đai - Đường số 44 - Đường số 59 - Đường An Dương Vương - Đường Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1 - Đường Trần Đại Nghĩa - Khu công nghiệp Lê Minh Xuân (dưới chân cầu kênh B)
Ticket price : 6000
Navigation easier with BusMap