Route No - 61, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 61
Route Name : Bến xe Chợ Lớn - KCN Lê Minh Xuân
Operation Time : 04:50 - 19:00
Forward : Ga hành khách xe buyt Chợ Lớn B - Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ - Hậu Giang - Nguyễn Văn Luông - Đường 26 - Trần Văn Kiểu - Đường Vành Đai - Đường 44 - Đường 59 - An Dương Vương - Kinh Dương Vương - Quốc Lộ 1A - Trần Đại Nghĩa - KCN Lê Minh Xuân
Backward : Khu công nghiệp Lê Minh Xuân - Trần Đại Nghĩa - Quốc lộ 1A - Kinh Dương Vương - An Dương Vương - Đường số 59 - Đường số 44 - Đường Vành Đai - Trần Văn Kiểu - Đường số 26 - Nguyễn Văn Luông - Hậu Giang - Tháp 10 - Chu Văn An - Bến xe Chợ Lớn (Bến B).
Route Type : Phổ thông - Có trợ giá
Ticket price : 6,000 VNĐ
Route Length : 17.73 km
Route Time : 50 minutes
Between two Bus : 15 - 20 minutes
Number of Trips : 100 trips/day
Organization : Hợp tác xã vận tải liên tỉnh và du lịch Việt Thắng, ĐT: (028)38.535.935
Navigation easier with BusMap