Route No - 81, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 81
Route Name : Bến xe buýt Chợ Lớn - Lê Minh Xuân
Forward : Bến Lê Minh Xuân (cuối đường Vườn Thơm) - Đường Vườn Thơm - Cầu Xáng - Tỉnh lộ 10 - Đường Bà Hom - Đường Hồng Bàng - Đường Phú Hữu - Bến xe buýt Chợ Lớn (Bến A)
Backward : Bến xe buýt Chợ Lớn (Bến A) – Đường Lê Quang Sung - Đường Nguyễn Thị Nhỏ - Đường Hồng Bàng - Đường Bà Hom - Tỉnh lộ 10 - Cầu Xáng - Đường Vườn Thơm - Bến Lê Minh Xuân
Ticket price : 6
Navigation easier with BusMap