Route No - 81, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 81
Route Name : Bến xe Chợ Lớn - Lê Minh Xuân
Operation Time : 04:40 - 19:50
Forward : Ga Chợ Lớn A - Lê Quang Sung - Nguyễn Thị Nhỏ - Hồng Bàng - Bà Hom - Tỉnh lộ 10 - Cầu Xáng - Vườn Thơm - Bến Lê Minh Xuân (cuối đường Vườn Thơm)
Backward : Bến Lê Minh Xuân (cuối đường Vườn Thơm) - Vườn Thơm - Cầu Xáng - Tỉnh lộ 10 - Bà Hom - Hồng Bàng - Phú Hữu - Ga Chợ Lớn A.
Route Type : Phổ thông - Có trợ giá
Ticket price : 6,000 VNĐ
Route Length : 22.4 km
Route Time : 65 minutes
Between two Bus : 8 - 11 minutes
Number of Trips : 230 trips/day
Organization : Hợp tác xã vận tải liên tỉnh và du lịch Việt Thắng, ĐT: (028)38.535.935
Navigation easier with BusMap