Route No - 23, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 23
Route Name : Bến xe Chợ Lớn - Ngã 3 Giồng - Cầu Lớn
Operation Time : 05:00 - 19:30
Forward : Bến xe Chợ Lớn - Hồng Bàng - Tạ Uyên - Lãnh Binh Thăng - Ông Ích Khiêm - Hòa Bình - Khuông Việt - Âu Cơ - Nguyễn Hồng Đào - Trường Chinh - Phan Văn Hớn - Nguyễn Văn Bứa - Cầu Lớn
Backward : u bến khu vực Cầu Lớn - Nguyễn Văn Bứa - Ngã 3 Giồng (Khu di tích lịch sử Ngã 3 Giồng) - Phan Văn Hớn - Trường Chinh - Nguyễn Hồng Đào - Âu Cơ - Khuông Việt - Hòa Bình - Ông Ích Khiêm – Lãnh Binh Thăng - Tôn Thất Hiệp – Đường 3/2 - Tạ Uyên - Hồng Bàng - Xóm Vôi - Ga Chợ Lớn (Bến B).
Route Type : Phổ thông - Có trợ giá
Ticket price : 6,000 VNĐ
Route Length : 23.45 km
Route Time : 75 minutes
Between two Bus : 12 - 15 minutes
Number of Trips : 140 trips/day
Organization : Hợp tác xã vận tải 19/5, ĐT: 18001557
Navigation easier with BusMap