Route No - 23, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 23
Route Name : Bến xe buýt Chợ Lớn - Ngã 3 Giồng - Cầu Lớn
Forward : Đầu bến khu vực Cầu Lớn - Đường Nguyễn Văn Bứa - Ngã 3 Giồng (Khu di tích lịch sử Ngã 3 Giồng) - Đường Phan Văn Hớn - Đường Trường Chinh - Đường Nguyễn Hồng Đào - Đường Âu Cơ - Đường Khuông Việt - Đường Hoà Bình - Đường Ông Ích Khiêm - Đường Lãnh Binh Thăng - Đường Tôn Thất Hiệp - Đường Tạ Uyên - Đường Hồng Bàng - Đường Xóm Vôi - Bến xe buýt Chợ Lớn (Bến B)
Backward : Bến xe buýt Chợ Lớn (Bến B) - Đường Lê Quang Sung - Đường Nguyễn Thị Nhỏ - Đường Hồng Bàng - Đường Tạ Uyên - Đường Tuệ Tĩnh - Đường Lãnh Binh Thăng - Đường Ông Ích Khiêm - Đường Hòa Bình - Đường Khuông Việt - Đường Âu Cơ - Đường Nguyễn Hồng Đào - Đường Trường Chinh - Đường Phan Văn Hớn - Ngã 3 Giồng (Khu di tích lịch sử Ngã 3 Giồng) - Đường Nguyễn Văn Bứa - Đầu bến khu vực Cầu Lớn
Ticket price : 6
Navigation easier with BusMap