Route No - 62-2, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 62-2
Route Name : Bến xe buýt Chợ Lớn - Ngã 3 Tân Lân
Forward : Ngã 3 Tân Lân (Thị trấn Cần Đước – Long An) – Đường tỉnh 826 – Chợ Rạch Kiến – Đường tỉnh 826 – Ngã tư Long Đinh – Đường Đinh Đức Thiện – Quốc lộ 1A – Đường Kinh Dương Vương – Đường Hồng Bàng – Đường Phú Hữu – Bến xe buýt Chợ Lớn
Backward : Bến xe buýt Chợ Lớn – Đường Lê Quang Sung – Đường Phạm Đình Hổ - Đường Hồng Bàng – Đường Kinh Dương Vương – Quốc lộ 1A – Đường Đinh Đức Thiện – Ngã tư Long Đinh – Đường tỉnh 826 – Chợ Rạch Kiến – Đường tỉnh 826 – Ngã 3 Tân Lân (Thị trấn Cần Đước – Long An)
Ticket price : 10
Navigation easier with BusMap