Route No - 62-2, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 62-2
Route Name : Bến xe Chợ Lớn - Ngã 3 Tân Lân
Operation Time : 05:00 - 18:55
Forward : BX Chợ Lớn - Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ - Hồng Bàng - Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1A - Đinh Đức Thiện - Ngã tư Long Đinh - Đường tỉnh 826 - Chợ Rạch Kiến (Cần Đước - Long An)
Backward : Chợ Rạch Kiến - Đường tỉnh 826 - Ngã tư Long Đinh - Đinh Đức Thiện - Quốc lộ 1A - Kinh Dương Vương - Hồng Bàng - Phú Hữu - BX Chợ Lớn.
Route Type : Phổ thông - Không trợ giá
Ticket price : 5,000 VNĐ
Route Length : 34 km
Route Time : 80 minutes
Between two Bus : 15 - 30 minutes
Number of Trips : 88 trips/day
Organization : Hợp tác xã vận tải liên tỉnh và du lịch Việt Thắng, ĐT: (028)38.535.935
Navigation easier with BusMap