Route No - 62-2, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 62-2
Route Name : Bến xe buýt Chợ Lớn - Ngã 3 Tân Lân
Forward : BX Chợ Lớn - Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ - Hồng Bàng - Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1A - Đinh Đức Thiện - Ngã tư Long Đinh - Đường tỉnh 826 - Chợ Rạch Kiến (Cần Đước - Long An)
Backward : Chợ Rạch Kiến - Đường tỉnh 826 - Ngã tư Long Đinh - Đinh Đức Thiện - Quốc lộ 1A - Kinh Dương Vương - Hồng Bàng - Phú Hữu - BX Chợ Lớn.
Ticket price : 5000
Navigation easier with BusMap