Route No - 84, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 84
Route Name : Bến xe Chợ Lớn - Tân Túc
Operation Time : 05:00 - 19:45
Forward : Ga Chợ Lớn B - Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ - Hồng Bàng - Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1 A - Nguyễn Hữu Trí - Tân Túc - Đường số 8 - Đường số 1 - Đường số 4A - Đường số 1A - Tân Túc - Nguyễn Hữu Trí - Thị trấn Tân Túc (Cống Ông Cốm).
Backward : Thị trấn Tân Túc (Cống Ông Cốm) - Nguyễn Hữu Trí - Tân Túc - Đường số 8 - Đường số 1 - Đường số 4A - Đường số 1A - Tân Túc - Chợ Đệm - Nguyễn Hữu Trí - Quốc lộ 1A - Kinh Dương Vương - Hồng Bàng - Nguyễn Trãi - Xóm Vôi - Ga Chợ Lớn B.
Route Type : Phổ thông - Có trợ giá
Ticket price : 6,000 VNĐ
Route Length : 17.3 km
Route Time : 47 minutes
Between two Bus : 16 - 20 minutes
Number of Trips : 101 trips/day
Organization : Hợp tác xã vận tải số 28, ĐT: (028)38.758.875
Navigation easier with BusMap