Route No - 84, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 84
Route Name : Bến xe buýt Chợ Lớn - Tân Túc
Forward : Thị trấn Tân Túc (Cống Ông Cốm) - Đường Nguyễn Hữu Trí - Đường Tân Túc - Đường số 8 - Đường số 1 - Đường số 4A - Đường số 1A - Đường Tân Túc - Đường Nguyễn Hữu Trí - Quốc lộ 1 - Đường Kinh Dương Vương - Đường Hồng Bàng - Đường Nguyễn Trãi - Đường Xóm Vôi - Bến xe buýt Chợ Lớn (Bến B)
Backward : Bến xe buýt Chợ Lớn (Bến B) - Đường Lê Quang Sung - Đường Phạm Đình Hổ - Đường Hồng Bàng - Đường Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1 - Đường Nguyễn Hữu Trí - Đường Tân Túc - Đường số 8 - Đường số 1 - Đường số 4A - Đường số 1A - Đường Tân Túc - Đường Nguyễn Hữu Trí - Thị trấn Tân Túc (Cống Ông Cốm)
Ticket price : 6
Navigation easier with BusMap