Route No - 62-10, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 62-10
Route Name : Bến xe Chợ Lớn - Thanh Vĩnh Đông
Forward : Bến xe Thanh Vĩnh Đông (Tỉnh Long An) - Tỉnh lộ 827A - Ngã 4 Phú Long - Tỉnh lộ 827A - Đường Nguyễn Đình Chiểu - Đường Hùng Vương (Tỉnh Long An) - Quốc lộ 62 - Đường tránh Thị xã Tân An - Quốc lộ 1A - Đường Kinh Dương Vương (Thành phố Hồ Chí Minh) - Đường Hồng Bàng - Đường Phú Hữu - Bến xe buýt Chợ Lớn
Backward : Bến xe buýt Chợ Lớn (Thành phố Hồ Chí Minh) - Đường Lê Quang Sung - Đường Phạm Đình Hổ - Đường Hồng Bàng - Đường Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1A - Đường tránh Thành phố Tân An - Quốc Lộ 62 - Đường Hùng Vương (Tỉnh Long An) - Đường Nguyễn Đình Chiểu - Tỉnh lộ 827A - Ngã 4 Phú Long - Tỉnh lộ 827A - Bến xe Thanh Vĩnh Đông
Ticket price : 15
Navigation easier with BusMap