Route No - 94, Ha Noi City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 94
Route Name : Bến xe Giáp Bát - Kim Bài
Forward : Bến xe Giáp Bát - Giải Phóng - Kim Đồng - Trương Định - Giải Phóng - Ngọc Hồi - Cầu Quán Gánh (Quốc lộ 1A) - Thị trấn Thường Tín - Tỉnh lộ 427B - Quốc lộ 21B - Thị trấn Kim Bài
Backward : Thị trấn Kim Bài - Quốc lộ 21B - Tỉnh lộ 427 - Thị trấn Thường Tín - Cầu Quán Gánh (Quốc lộ 1A) - Ngọc Hồi - Giải Phóng - Bến xe Giáp Bát
Ticket price : 8000
Navigation easier with BusMap