Route No - 06E, Ha Noi City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 06E
Route Name : Bến xe Giáp Bát - Phú Túc
Operation Time :
Forward : Bến xe Giáp Bát - Giải Phóng - Kim Đồng - quay đầu tại điểm mở - Kim Đồng - Giải Phóng - Ngọc Hồi - Thường Tín - đường 429 (phía Tây) - Rẽ trái đường trục huyện Phú Túc, Hoàng Long - Phú Túc (cạnh nhà văn hóa thôn Lưu Đông)
Backward : Phú Túc (cạnh nhà văn hóa thôn Lưu Đông) - Đường trục huyện Phú Túc, Hoàng Long - Đường 429 (phía Tây) - Tía - Thường Tín - Ngọc Hồi - Giải Phóng - Bến xe Giáp Bát.
Ticket price : 9000 VNĐ
Between two Bus : 25 - 30 - 40 - 50 minutes
Organization : Xí nghiệp xe Buýt Cầu Bươu