Route No - 103B, Ha Noi City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 103B
Route Name : Bến xe Mỹ Đình - Hồng Quang - Hương Sơn
Forward : Bến xe Đục Khê, xã Hương Sơn - ĐT 74 (cầu Đục Khê, Hồng Quang) - Quốc lộ 21B - Tỉnh lộ 427B - đường Sông Ái - đường nối trục phía Nam (Cienco 5) với tỉnh lộ 427B (qua xã Tam Hưng) - đường Cienco 5 - đường Văn Khê (Hà Đông) - Quang Trung (Hà Đông) - Vạn Phúc - Tố Hữu - Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng - quay đầu tại ngã tư Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng - Bến xe Mỹ Đình
Backward : Bến xe Mỹ Đình - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Tố Hữu – Vạn Phúc- Quang Trung (Hà Đông) - quay đầu tại diểm mở đối diện 558 Quang Trung (Hà Đông) - Quang Trung (Hà Đông) - đường Văn Khê (Hà Đông) - đường trục phía Nam (Cienco 5) - đường Sông Ái - Tỉnh lộ 427B - Quốc lộ 21B – ĐT 74 (Hồng Quang, cầu Đục Khê) - Bến xe Đục Khê, xã Hương Sơn
Ticket price : 9000
Navigation easier with BusMap