Route No - 60-4, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 60-4
Route Name : Bến xe Miền Đông - Khu công nghiệp Sông Mây
Forward : Bến xe miền Đông – Đinh bộ Lĩnh – Bạch Đằng – XVNT – Ngã 4 Hàng Xanh - Điện Biên Phủ - Xa lộ Hà Nội – Quốc lộ 1A – Ngã ba Trị An - đường ĐT767 - KCN Sông Mây.
Backward : KCN Sông Mây - đường DDT - Ngã ba Trị An – Quốc lộ 1A - Công viên 30/4 - Quốc lộ 1A - Xa lô Hà Nội - Điện Biên Phủ - Ngã 4 Hàng Xanh – XVNT – Quốc lộ 13 – Đinh Bộ Lĩnh - Bến xe Miền Đông
Ticket price : 15000
Navigation easier with BusMap