Route No - 151, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 151
Route Name : Bến xe Miền Tây - Bến xe An Sương
Operation Time : 04:00 - 20:00
Forward : Bến xe Miền Tây - Kinh Dương Vương - Hồ Học Lãm - Quốc lộ 1 - nút giao thông An Sương - Quốc lộ 22 - Bến xe An Sương (Quay đầu tại Ngã 3 Công ty Việt Hưng).
Backward : Bến Xe An Sương - Quốc Lộ 22 - Ngã 4 An Sương - Quốc Lộ 1A - Hồ Ngọc Lãm - Kinh Dương Vương - Bến Xe Miền Tây
Route Type : Phổ thông - Có trợ giá
Ticket price : 6,000 VNĐ
Route Length : 17.4 km
Route Time : 50 minutes
Between two Bus : 6 - 15 minutes
Number of Trips : 240 trips/day
Organization : Hợp tác xã vận tải số 28, ĐT: (028)38.758.875
Navigation easier with BusMap