Route No - 151, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 151
Route Name : Bến xe Miền Tây - Bến xe An Sương
Forward : Bến xe An Sương - Quốc lộ 22 - Ngã 4 An Sương - Quốc lộ 1A - đường Hồ Học Lãm - đường Kinh Dương Vương - Bến xe Miền Tây
Backward : Bến xe Bến xe Miền Tây - đường Kinh Dương Vương - đường Hồ Học Lãm - Quốc lộ 1 - nút giao thông An Sương - Quốc lộ 22 - Bến xe An Sương (Quay đầu tại Ngã 3 Công ty Việt Hưng)
Ticket price : 6000
Navigation easier with BusMap