Route No - 41, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 41
Route Name : Bến xe Miền Tây - Ngã tư Bốn xã - Bến xe An Sương
Forward : Bến xe Miền Tây - đường Kinh Dương Vương - đường Tên Lửa - đường số 17A - đường số 34 - đường số 1 - đường Tên Lửa - đường Tỉnh lộ 10 - đường Mã Lò - đường Lê Văn Quới (Ngã 4 Bốn xã) - đường Bình Long - đường Văn Cao - đường Tân Hương - đường Độc Lập - đường Tân Sơn Nhì - đường Gò Dầu - đường Cầu Xéo - đường Tân Kỳ Tân Quý - đường Lê Trọng Tấn - đường Tây Thạnh - đường Trường Chinh - Quốc lộ 22 (quay đầu tại Công ty Việt Hưng) - Bến xe An Sương
Backward : Bến xe An Sương - Quốc lộ 22 - đường Trường Chinh - đường Tây Thạnh - đường Lê Trọng Tấn - đường Tân Kỳ Tân Quý - đường Cầu Xéo - đường Gò Dầu - đường Tân Sơn Nhì - đường Độc Lập - đường Tân Hương - đường Văn Cao - đường Bình Long - (Ngã 4 Bốn xã) - đường Lê Văn Quới - đường Mã Lò - đường Tỉnh lộ 10 - đường Tên Lửa - đường số 1 - đường số 34 - đường số 17A - đường Tên Lửa - đường Kinh Dương Vương - Bến xe Miền Tây
Ticket price : 6000
Navigation easier with BusMap