Route No - 56A, Ha Noi City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 56A
Route Name : Bến xe Nam Thăng Long - Núi Đôi
Operation Time :
Forward : Nam Thăng Long (Bãi đỗ xe buýt Nam Thăng Long) - Phạm Văn Đồng - Cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 2 - đường mới dọc hầm chui QL2 - Tỉnh lộ 131 - KCN Nội Bài - Thị trấn Sóc Sơn - Đường Núi Đôi - Núi Đôi (Đại học Điện Lực)
Backward : Núi Đôi (Đại học Điện Lực) - Đường Núi Đôi - Thị trấn Sóc Sơn - KCN Nội Bài - Tỉnh lộ 131 - đường mới dọc hầm chui QL2 - Quốc lộ 2 - Võ Văn Kiệt - Cầu Thăng Long - Phạm Văn Đồng - Nam Thăng Long (Bãi đỗ xe buýt Nam Thăng Long)
Ticket price : 8000 VNĐ
Between two Bus : 15 - 20 - 30 minutes
Organization : Công ty cổ phần xe điện