Route No - 27, Ha Noi City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 27
Route Name : Bến xe Yên Nghĩa - Nam Thăng Long
Forward : Bến xe Yên Nghĩa - Quốc Lộ 6 - Ba La - Quang Trung (Hà Đông) - Trần Phú (Hà Đông) - Nguyễn Trãi - Đường Láng - Nguyễn Chí Thanh - Chùa Láng - Đường Láng - Kim Mã - Cầu Giấy - Xuân Thủy - Phạm Văn Đồng - Đỗ Nhuận - Nam Thăng Long
Backward : Nam Thăng Long – Đỗ Nhuận - Phạm Văn Đồng - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh - Đường Láng - Nguyễn Trãi - Trần Phú (Hà Đông) - Quang Trung (Hà Đông) - Ba La - Quốc Lộ 6 - Bến xe Yên Nghĩa.
Ticket price : 7000
Navigation easier with BusMap