Route No - 78, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 78
Route Name : Bến xe buýt Thới An - Ngã Ba Giồng - Cầu Lớn
Forward : Bến Thới An - Lê Văn Khương - Đặng Thúc Vịnh (Tỉnh lộ 9 cũ) - Quang Trung - Lê Lợi - Ngã ba Hồng Châu - Dương Công Khi - Nguyễn Văn Bứa - Bến xe buýt Cầu Lớn.
Backward : Bến xe buýt Cầu Lớn - Nguyễn Văn Bứa - Dương Công Khi - Ngã ba Hồng Châu - Lê Lợi - Quang Trung - Đặng Thúc Vịnh - Lê Văn Khương - Bến Thới An.
Ticket price : 6000
Navigation easier with BusMap