Route No - 78, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 78
Route Name : Bến xe buýt Thới An - Ngã Ba Giồng - Cầu Lớn
Forward : Bến xe buýt Cầu Lớn - Đường Nguyễn Văn Bứa - Đường Dương Công Khi - Ngã ba Hồng Châu - Đường Lê Lợi - Đường Quang Trung - Đường Đặng Thúc Vinh - Đường Lê Văn Khương - Bến xe buýt Thới An
Backward : Bến xe buýt Thới An - Đường Lê Văn Khương - Đường Đặng Thúc Vinh - Đường Quang Trung - Đường Lê Lợi - Ngã ba Hồng Châu - Đường Dương Công Khi - Đường Nguyễn Văn Bứa - Bến xe buýt Cầu Lớn
Ticket price : 6
Navigation easier with BusMap