Route No - 78, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 78
Route Name : Bến xe buýt Thới An - Ngã Ba Giồng - Cầu Lớn
Operation Time : 05:30 - 19:00
Forward : Bến Thới An - Lê Văn Khương - Đặng Thúc Vịnh (Tỉnh lộ 9 cũ) - Quang Trung - Lê Lợi - Ngã ba Hồng Châu - Dương Công Khi - Nguyễn Văn Bứa - Bến xe buýt Cầu Lớn.
Backward : Bến xe buýt Cầu Lớn - Nguyễn Văn Bứa - Dương Công Khi - Ngã ba Hồng Châu - Lê Lợi - Quang Trung - Đặng Thúc Vịnh - Lê Văn Khương - Bến Thới An.
Route Type : Phổ thông - Có trợ giá
Ticket price : 5,000 VNĐ
Route Length : 10.4 km
Route Time : 50 - 55 minutes
Between two Bus : 20 - 25 minutes
Number of Trips : 80 trips/day
Organization : Hợp tác xã vận tải 19/5, ĐT: 18001557
Navigation easier with BusMap