Route No - 64, Ha Noi City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 64
Route Name : BX Mỹ Đình - Phố Nỉ (TTTM Bình An)
Forward : BX Mỹ Đình - Phạm Văn Đồng - KCN Bắc Thăng Long - Cao tốc Bắc Thăng Long Nội Bài - Quốc Lộ 2 - Tỉnh Lộ 35 - Quốc lộ 3 - Phố Nỉ (TTTM Bình An)
Backward : Phố Nỉ (TTTM Bình An) - Quốc lộ 3 - Quốc lộ 35 - Quốc lộ 2 - Cao tốc Bắc Thăng Long Nội Bài - KCN Bắc Thăng Long - Phạm Văn Đồng - BX Mỹ Đình
Ticket price : 9000
Navigation easier with BusMap