Route No - 46, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 46
Route Name : Công viên Tôn Thất Thuyết - Bến Mễ Cốc
Operation Time : 05:00 - 18:45
Forward : Bến xe Cảng Quận 4 (dưới chân cầu Kênh Tẻ) - Tôn Thất Thuyết - Nguyễn Khoái - Bến Vân Đồn - Vĩnh Khánh - Hoàng Diệu - cầu Ông Lãnh - Nguyễn Thái Học - Nguyễn Thị Nghĩa - vòng xoay Phù Đổng - Nguyễn Trãi - Nguyễn Biểu - cầu Chữ Y - Hưng Phú - Xóm Củi - Đường vòng Chân cầu Chà Và - Đình Hòa - Cao Xuân Dục - Tùng Thiện Vương - Tuy Lý Vương - Nguyễn Chế Nghĩa - Bến Bình Đông - Bến Mễ Cốc - cầu số 3 - Mễ Cốc - (quay đầu tại chân cầu số 3) - đường vòng chân cầu số 3 - Lưu Hữu Phước - Chợ Rạch Cát;
Backward : Chợ Rạch Cát - Lưu Hữu Phước - Đường vòng chân cầu số 3 - Mễ Cốc - (quay đầu tại chân cầu số 3) - cầu số 3 - Bến Mễ Cốc - Bến Bình Đông - Nguyễn Chế Nghĩa - Tuy Lý Vương - Tùng Thiện Vương - Xóm Củi - Hưng Phú - cầu Chữ Y - Dạ Nam - Phạm Thế Hiển - Dạ Nam - cầu Chữ Y - Nguyễn Biểu - Nguyễn Trãi - Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Thị Nghĩa - Nguyễn Thái Học - cầu Ông Lãnh - Khánh Hội - Bến Vân Đồn - Nguyễn Khoái - Tôn Thất Thuyết - Công viên Tôn Thất Thuyết - Quay đầu - Tôn Thất Thuyết - Bến Cảng Quận 4 (dưới chân cầu Kênh Tẻ).
Route Type : Phổ thông - Có trợ giá
Ticket price : 6,000 VNĐ
Route Length : 15.42 km
Route Time : 65 minutes
Between two Bus : 15 - 20 minutes
Number of Trips : 100 trips/day
Organization : Hợp tác xã VT DL Thanh Sơn, ĐT: 02837314996
Navigation easier with BusMap