Route No - 40, Ha Noi City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 40
Route Name : Công viên Thống Nhất - Văn Lâm
Operation Time :
Forward : Công viên Thống Nhất - Quang Trung - Trần Hưng Đạo - Hai Bà Trưng - Phan Chu Trinh - Trần Khánh Dư - Nguyễn Khoái - Thạch Bàn - Nguyễn Văn Linh - Như Quỳnh - Văn Lâm
Backward : Văn Lâm - Như Quỳnh - Nguyễn Văn Linh - Thạch Bàn - Nguyễn Khoái - Trần Khánh Dư - Trần Hưng Đạo - Hai Bà Trưng - Ga Hà Nội - Lê Duẩn - Công Viên Thống Nhất
Ticket price : 7000 VNĐ
Between two Bus : 12 minutes
Organization : Xí Nghiệp Xe Buýt Yên Viên