Route No - R17A, Da Nang City

View detail
Route No : R17A
Route Name : Cảng Sông Hàn – TTHC huyện Hòa Vang
Forward : Cảng Sông Hàn (bãi đỗ xe đầu đường Như Nguyệt) – Trần Phú – Lý Tự Trọng – Nguyễn Thị Minh Khai – Hùng Vương – Trần Phú – Trưng Nữ Vương – Núi Thành – Cách Mạng Tháng 8 – Cầu Vượt Hòa Cầm – Trường Sơn – Quốc Lộ 14B – TTHC huyện Hòa Vang.
Backward : TTHC Huyện Hòa Vang – Quốc Lộ 14B – Trường Sơn – Cầu Vượt Hòa Cầm – Cách Mạng Tháng 8 – Núi Thành – Trưng Nữ Vương – Bạch Đằng – Hùng Vương – Nguyễn Thị Minh Khai – Lý Tự Trọng – Bạch Đằng – Cảng Sông Hàn (bãi đỗ xe đầu đường Như Nguyệt).
Ticket price : 5000
Navigation easier with BusMap