Route No - 73, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 73
Route Name : Chợ Bình Chánh - KCN Lê Minh Xuân
Operation Time : 04:55 - 18:20
Forward : Chợ Bình Chánh - QL1A - Bùi Thanh Thiết - Nguyễn Hữu Trí - Đường Tân Túc - Quay đầu tại nút giao với Đường số 6 - Đường Tân Túc - Nguyễn Hữu Trí - Chợ Đệm - Nguyễn Hữu Trí - quay đầu tại ngã ba Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc - Nguyễn Hữu Trí - Cầu Chợ Đệm - Nguyễn Cửu Phú - Tỉnh lộ 10 - QL1A - Đường số 7 - Lộ Tẻ - Tỉnh lộ 10 - Láng Le Bàu Cò - Khu công nghiệp Lê Minh Xuân.
Backward : Khu công nghiệp Lê Minh Xuân - Láng Le Bàu Cò - Tỉnh lộ 10 - QL1A - Đường số 7 - Lộ Tẻ - Tỉnh lộ 10 - Nguyễn Cửu Phú - Cầu Chợ Đệm - Nguyễn Hữu Trí - Chợ Đệm - Nguyễn Hữu Trí - Bùi Thanh Thiết - QL1A - Đinh Đức Thiện - Trịnh Như Khuê - Đường 18B - Chợ Bình Chánh
Route Type : Phổ thông - Có trợ giá
Ticket price : 6,000 VNĐ
Route Length : 19.5 km
Route Time : 60 minutes
Between two Bus : 14 - 18 minutes
Number of Trips : 100 trips/day
Organization : Hợp tác xã vận tải số 28, ĐT: (028)38.758.875
Navigation easier with BusMap