Route No - 73, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 73
Route Name : Chợ Bình Chánh - Khu công nghiệp Lê Minh Xuân
Forward : Khu công nghiệp Lê Minh Xuân - Đường Láng Le Bàu Cò - Đường Trần Văn Giàu - Tỉnh lộ 10 - Quốc lộ 1 - Đường số 7 nối dài - Đường Trần Thanh Mại - Tỉnh lộ 10 - Đường Nguyễn Cửu Phú - Cầu Chợ Đệm - Đường Nguyễn Hữu Trí - Chợ Đệm - Đường Nguyễn Hữu Trí - Đường Bùi Thanh Khiết - Quốc lộ 1 - Đường Đinh Đức Thiện - Đường Trịnh Như Khuê - Đường 18B - Chợ Bình Chánh
Backward : Chợ Bình Chánh - Quốc lộ 1 - Đường Bùi Thanh Khiết - Đường Nguyễn Hữu Trí - Đường Tân Túc - quay đầu tại nút giao với đường số 6 - Đường Tân Túc - Đường Nguyễn Hữu Trí - Cầu Chợ Đệm - Đường Nguyễn Cửu Phú - Tỉnh lộ 10 - Quốc lộ 1 - Đường số 7 nổi dài - Đường Trần Thanh Mại Tỉnh lộ 10 - Đường Trần Văn Giàu - Đường Láng Le Bàu Cò - Khu công nghiệp Lê Minh Xuân
Ticket price : 6
Navigation easier with BusMap