Route No - 110, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 110
Route Name : Hiệp Phước - Phước Lộc
Operation Time : 04:50 - 19:10
Forward : Bến đò Hiệp Phước - Nguyễn Văn Tạo - Nguyễn Bình - Huỳnh Tấn Phát - Phạm Hữu Lầu - Lê Văn Lương - Đào Sự Tích - Cầu Phước Lộc
Backward : Cầu Phước Lộc - Đào Sự Tích - Lê Văn Lương - Phạm Hữu Lầu - Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Bình - Nguyễn Văn Tạo - Bến Đò Hiệp Phước
Route Type : Phổ thông - Có trợ giá
Ticket price : 6,000 VNĐ
Route Length : 23 km
Route Time : 65 minutes
Between two Bus : 16 - 20 minutes
Number of Trips : 100 trips/day
Organization : Hợp tác xã vận tải số 26, ĐT: (028)38.738.194
Navigation easier with BusMap