Route No - 152, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 152
Route Name : Khu dân cư Trung Sơn - Bến Thành - Sân bay Tân Sơn Nhất
Forward :
Backward :
Ticket price :
Navigation easier with BusMap