Route No - 99, Ha Noi City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 99
Route Name : Kim Mã - Ngũ Hiệp (Thanh Trì)
Forward : Kim Mã (số 1 Kim Mã) - Giảng Võ - Hào Nam - Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa - Xã Đàn - Nam Đồng - Đặng Văn Ngữ - Phạm Ngọc Thạch - Đông Tác - Lương Định Của - Phương Mai - Giải Phóng - Trường Chinh - Phố Vọng - Nguyễn An Ninh - Trương Định - Kim Đồng - Giải Phóng - Ngọc Hồi - Ngõ 15 Ngọc Hồi - Trần Thủ Độ - Cổ Điển - Quang Lai - Trần Thủ Độ - Ngũ Hiệp (điểm đỗ xe buýt - UBND xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì)
Backward : Ngũ Hiệp (điểm đỗ xe buýt - UBND xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì) - Trần Thủ Độ - Quang Lai - Cổ Điển - Trần Thủ Độ - Ngõ 15 Ngọc Hồi - Ngọc Hồi - Giải Phóng - Kim Đồng - Trương Định - Nguyễn An Ninh - Phố Vọng - Giải Phóng - Phương Mai - Lương Định Của - Phạm Ngọc Thạch - Đặng Văn Ngữ - Nam Đồng - Xã Đàn - Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu - Hào Nam - Giang Văn Minh - Kim Mã - Kim Mã (số 1 Kim Mã).
Ticket price : 7000
Navigation easier with BusMap