Route No - D3, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : D3
Route Name : Riverside Resident - Cresent Mall
Operation Time : 08:00 - 21:30
Forward : Tân Phú - Trần Văn Trà - Nguyễn Lương Bằng - Đường 19 - Đường G (Nam) - Đường 23 - Nguyễn Lương Bằng - Đường 20 - Phố Tiểu Nam - Đường 17 - Nguyễn Lương Bằng - Tân Trào - Đường B (Bắc) - Hoàng Văn Thái
Backward : Hoàng Văn Thái - Đường B (Bắc) - Tân Trào - Nguyễn Lương Bằng - Đường 19 - Đường G (Nam) - Đường 23 - Nguyễn Lương Bằng - Trần Văn Trà - Tân Phú
Route Type : Phổ thông - Không trợ giá
Ticket price : 10,000 VNĐ
Route Length : 5 km
Route Time : 14 minutes
Between two Bus : 30 minutes
Number of Trips : 56 trips/day
Organization : Phố cảnh, ĐT: 0908700070
Navigation easier with BusMap