Route No - 128, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 128
Route Name : Tân Điền - An Nghĩa
Operation Time : 05:00 - 21:00
Forward : Trạm y tế ấp Tân Điền - Dương Văn Hạnh - đê Soài Rạp - Lý Nhơn - Rừng Sác - Tam Thôn Hiệp - Trường THPT An Nghĩa.
Backward : Trường THPT An Nghĩa - Tam Thôn Hiệp - Rừng Sác - Lý Nhơn - đê Soài Rạp - Dương Văn Hạnh - Trạm y tế ấp Tân Điền.
Route Type : Phổ thông - Có trợ giá
Ticket price : 6,000 VNĐ
Route Length : 24.9 km
Route Time : 50 minutes
Between two Bus : 20 - 90 minutes
Number of Trips : 60 trips/day
Organization : Hợp tác xã VT DL Thanh Sơn, ĐT: 02837314996
Navigation easier with BusMap