Route No - 128, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 128
Route Name : Tân Điền - An Nghĩa
Forward : Trường THPT An Nghĩa - Đường Tam Thôn Hiệp - Đường Rừng Sác - Đường Lý Nhơn - Cầu Vàm Sát 2 - Đường Lý Nhơn - Đường đê Soài Rạp - Đường Dương Văn Hạnh - Trạm y tế ấp Tân Điền
Backward : Trạm y tế ấp Tân Điền - Đường Dương Văn Hạnh - Đường đê Soài Rạp - Đường Lý Nhơn - Cầu Vàm Sát 2 - - Đường Lý Nhơn - Đường Rừng Sác - Đường Tam Thôn Hiệp - Trường THPT An Nghĩa
Ticket price : 6000
Navigation easier with BusMap