Route No - 59, Ha Noi City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 59
Route Name : TT Đông Anh - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Operation Time :
Forward : TT Đông Anh - Cao Lỗ - QL3 - Nút giao Vạn Lộc - Trường Sa - cầu Đông Trù - Lý Sơn - Ngô Gia Tự - Vũ Đức Thuận - Việt Hưng - đường BT08, BT07 KĐT Việt Hưng - Nguyễn Cao Luyện - Lưu Khánh Đàm - Phúc Lợi - Đê Vàng - Cổ Bi - Ngô Xuân Quảng - HV Nông Nghiệp VN
Backward : HV Nông Nghiệp VN - Ngô Xuân Quảng - Cổ Bi - Đê Vàng - Phúc Lợi - Lưu Khánh Đàm - Nguyễn Cao Luyện - đường BT08, BT07 KĐT Việt Hưng - đường nội bộ KĐT Việt Hưng - Vũ Đức Thuận - Ngô Gia Tự - Lý Sơn - cầu Đông Trù - Trường Sa - Vạn Lộc - QL3 - Cao Lỗ - TT Đông Anh
Ticket price : 7000 VNĐ
Between two Bus : 10 - 15 minutes
Organization : Công ty TNHH Du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến