เส้นทางหมายเลข - 77, Ho Chi Minh

ดูรายละเอียด
เส้นทางหมายเลข : 77
ชื่อเส้นทาง : Đồng Hòa - Cần Thạnh
ข้างหน้า : nh Đồng Hòa – đường Duyên Hải – đường Thạnh Thới – đường Hòa Hiệp – đường Lương Văn Nho – đường Giồng Cháy – đường Duyên Hải – đường Đào Cử - đường Tắc Suất – quay đầu tại bến tàu Tắc Suất – đường Tắc Suất – Bến xe buýt Cần Giờ.
ย้อนกลับ : Bến xe buýt Cần Giờ - đường Đào Cử - đường Duyên Hải – đường Giồng Cháy – đường Lương Văn Nho - đường Hòa Hiệp – đường Thạnh Thới – đường Duyên Hải – đường Đình Đồng Hòa.
ราคาตั๋ว : 6000
การนำทางง่ายขึ้นด้วย BusMap