เส้นทางหมายเลข - 77, Ho Chi Minh

ดูรายละเอียด
เส้นทางหมายเลข : 77
ชื่อเส้นทาง : Đồng Hòa - Cần Thạnh
ข้างหน้า : Bến xe buýt Cần Giờ - Đường Đào Cử - Đường Duyên Hải - Đường Giồng Cháy - Đường Lương Văn Nho - Đường Hòa Hiệp - Đường Thạnh Thới - Đường Duyên Hải - Đường Nguyễn Văn Mạnh - Đường Duyên Hải - Đình Đồng Hòa
ย้อนกลับ : Đình Đồng Hòa - Đường Duyên Hải - Đường Nguyễn Văn Mạnh - Đường Duyên Hải - Đường Thạnh Thới - Đường Hòa Hiệp - Đường Lương Văn Nho - Đường Giồng Cháy - Đường Duyên Hải - Đường Đặng Văn Kiều - Đường Đào Cử - Đường Tắc Suất - Quay đầu tại bến tàu Tắc Suất - Đường Tắc Suất - Bến xe buýt Cần Giờ
ราคาตั๋ว : 6
การนำทางง่ายขึ้นด้วย BusMap