เส้นทางหมายเลข - 127, Ho Chi Minh

ดูรายละเอียด
เส้นทางหมายเลข : 127
ชื่อเส้นทาง : An Thới Đông - Ngã ba Bà Xán
ข้างหน้า : Ngã ba Bà Xán - Đường Tam Thôn Hiệp - Đường Nguyễn Công Bao - Đường Tam Thôn Hiệp - Đường Rừng Sác - Đường An Thới Đông – Bến đò An Thới Đông
ย้อนกลับ : Bến đò An Thới Đông - Đường An Thới Đông - Đường Rừng Sác - Đường Tam Thôn Hiệp - Đường Nguyễn Công Bao - Đường Tam Thôn Hiệp - Ngã ba Bà Xán
ราคาตั๋ว : 6
การนำทางง่ายขึ้นด้วย BusMap