เส้นทางหมายเลข - 62-3, Ho Chi Minh

ดูรายละเอียด
เส้นทางหมายเลข : 62-3
ชื่อเส้นทาง : Bến Củ Chi - Bến xe Hậu Nghĩa
ข้างหน้า : BX Củ Chi - Quốc lộ 22 - tỉnh lộ 8 (qua cầu thầy Cai) - Đường tỉnh 823 - Ngã tư Hậu Nghĩa - Đường tỉnh 825 - BX Hậu Nghĩa (Đức Hoà - Long An).
ย้อนกลับ : BX Hậu Nghĩa (Đức Hoà - Long An). Đường tỉnh 825 - Ngã tư Hậu Nghĩa - Đường tỉnh 823 - tỉnh lộ 8 (qua cầu thầy Cai) - Quốc lộ 22 - BX Củ Chi
ราคาตั๋ว : 8000
การนำทางง่ายขึ้นด้วย BusMap