เส้นทางหมายเลข - 62-11, Ho Chi Minh

ดูรายละเอียด
เส้นทางหมายเลข : 62-11
ชื่อเส้นทาง : Bến Xe Quận 8 - Bến Xe Tân Tập
ข้างหน้า : Bến xe Tân Tập - Liên tỉnh lộ 19 - Quốc lộ 50 - Bến xe buýt Quận 8.
ย้อนกลับ : Bến xe buýt Quận 8 - Quốc lộ 50 - Liên tỉnh lộ 19 - Bến xe Tân Tập
ราคาตั๋ว : 10
การนำทางง่ายขึ้นด้วย BusMap