เส้นทางหมายเลข - 25, Ho Chi Minh

ดูรายละเอียด

ดูไปข้างหน้า
ดูย้อนหลัง
เส้นทางหมายเลข : 25
ชื่อเส้นทาง : Bến Xe buýt Quận 8 - Khu dân cư Vĩnh Lộc A
ข้างหน้า : Khu dân cư Vĩnh Lộc A - Đường vào khu dân cư Vĩnh Lộc A - Hương Lộ 80 - Đường Võ Văn Vân - Đường Liên ấp 123 - Đường Bến Lội - Đường Tây Lân - Quốc lộ 1A - Tỉnh lộ 10 - Đường số 40 - Đường số 49 - Đường số 42 - (rẽ phải) - Đường Trần Văn Giàu (Đường số 7 cũ)- (quay đầu tại vị trí quay đầu xe giữa đường số 42 và đường số 44) - Đường Tên Lửa - Đường số 19 - Đường Vành Đai Trong - Đường số 1 - Đường Tên Lửa - Đường Kinh Dương Vương - Đường Hậu Giang - Đường Tháp Mười - Đường Hải Thượng Lãn Ông - (cầu Chà Và) - Đường Cao Xuân Dục - Đường Tùng Thiện Vương - (cầu Nhị Thiên Đường) - Quốc lộ 50 - Bến xe buýt Quận 8
ย้อนกลับ : Bến xe buýt Quận 8 - Quốc lộ 50 - (cầu Nhị Thiên Đường) - Đường Tùng Thiện Vương - (cầu Chà Và) - Đường Hải Thượng Lãn Ông - (quay đầu) - Đường Hải Thượng Lãn Ông - Đường Lê Quang Sung - Đường Phạm Đình Hổ - Đường Hậu Giang - Đường Kinh Dương Vương - Đường Tên Lửa - Đường số 1 - Đường Vành Đai Trong - Đường số 19- Đường Tên Lửa - Đường Trần Văn Giàu (Đường số 7 cũ) - Đường số 40 - Tỉnh lộ 10 - Quốc lộ 1A - Đường Tây Lân - Đường Bến Lội - Đường Liên Ấp 123 - Đường Võ Văn Vân - Hương lộ 80 - Đường vào Khu dân cư Vĩnh Lộc A - Khu dân cư Vĩnh Lộc A
ราคาตั๋ว : 6
การนำทางง่ายขึ้นด้วย BusMap