เส้นทางหมายเลข - 62-5, Ho Chi Minh

ดูรายละเอียด

ดูไปข้างหน้า
ดูย้อนหลัง
เส้นทางหมายเลข : 62-5
ชื่อเส้นทาง : Bến xe An Sương - Bến xe Hậu Nghĩa
ข้างหน้า : Bến xe An sương – Quốc lộ 22 – (quay đầu Ngã 4 An Sương) - Quốc lộ 22 - Bà Triệu - Quang Trung - Lý Thường Kiệt - Nguyễn Văn Bứa - Phan Văn Hớn – Đường tỉnh 824 (tỉnh lộ 9) – Ngã ba Mỹ Hạnh – Ngã tư Đức Lập – Tỉnh lộ 823 (tỉnh lộ 8) – Tỉnh lộ 825 (tỉnh lộ 10) – Bến xe Hậu Nghĩa (Long An).
ย้อนกลับ : Bến xe Hậu Nghĩa (Long An) - Tỉnh lộ 825 (tỉnh lộ 10) - Tỉnh lộ 823 (tỉnh lộ 8) - Ngã 4 Đức Lập - Ngã ba Mỹ Hạnh - Dường tỉnh 824 (tỉnh lộ 9) - Phan Văn Hớn - Nguyễn Văn Bứa - Lý Thường Kiệt - Quang Trung - Bà Triệu - Quốc lộ 22 - Bến xe An Sương.
ราคาตั๋ว : 5000
การนำทางง่ายขึ้นด้วย BusMap